Susunan Ayat (Word Order)

Dalam bahasa melayu, secara umumnya, susunan ayat adalah mirip dengan Bahasa Inggeris; Subjek – kata kerja (verb) – Objek.
Ali menyepak bola
Encik Farid membaca buku
Perhatikan pola/corak ayat tersebut. Subjek dinyatakan terlebih dahulu, diikuti kata kerja dan objek di akhir ayat. Ayat tersebut tidak boleh diubah tanpa mengubah maknanya atau membentuk ayat yang salah. Contohya, Ali bola menyepak atau bola menyepak Ali.

Turutan ayat dalam Korea biasanya subjek – objek – kata kerja. Kata Kerja sentiasa berada di akhir ayat.

Bahasa: Saya membaca buku
Saya (subjek) membaca (kata kerja) buku (objek)
Korea: 내가 책을 읽습니다.
내가(subjek) 책을(objek) 읽습니다(kata kerja).
Contoh lain..
연식이 죤을 봅니다 Young-shik (Subjek) John (Objek) nampak (Kata Kerja)

이 dan 을 adalah penanda (marker) atau secara teknikalnya dikenali sebagai partikel(particle). Partkel ini mengklasifikasikan setiap ayat samada subjek, objek atau kata kerja [Kenali partikle di sini]. Dalam erti kata lain, ia juga boleh ditulis sebegini:
죤을 연식봅니다
.. ianya tetap membawa maksud yang sama.

Adakah ini bermakna kita dapat mengubah susunannya tanpa mengambil kira turutan normal subjek-objek-kata kerja? TIDAK! Untuk mengekalkan konsistensi dan memudahkan perbualan, orang Korea sentiasa menggunakan subjek-objek-kata kerja & kata kerja sentiasa diakhir ayat.
Kata Kerja yang berada di bahagian akhir ayat adalah bahagian paling penting dalam percakapan kerana subjek dan objek boleh ditinggalkan di dalam perbualan Korea.

0 comments:

Post a Comment